Jongerenwerk

Op freelance-basis ben ik beschikbaar voor het begeleiden van jeugdwerkers en het vervullen van (tijdelijke) jongerenwerkfuncties. Daarnaast kan ik het jeugdwerk opzetten in een kerkelijke gemeente of nieuw leven inblazen in het bestaande jongerenwerk.

Verder verzorg ik inspirerende trainingen voor jeugdleiders. Activiteiten in het jeugdwerk ontstaan niet zomaar om de activiteiten, maar vanuit een visie op jongerenwerk waarbij relaties centraal staan en er echt oog (en ook een oor!) voor jongeren is en waarin jongeren zelf actief mee kunnen doen.

Activiteiten

Activiteiten waar ik onder andere ervaring mee heb (in willekeurige volgorde):

  • Alpha Youth
  • Catechisatie
  • Teambuilding
  • Jeugddiensten
  • Jeugdkerk / Tienerdienst
  • Jongerenpastoraat
  • Jeugdhonk
  • Kamp/weekenden
  • Jongerengespreksgroepen
  • Geloofsopvoeding

Doel

Het doel van jongerenwerk is dat jongeren een relatie met God mogen ontdekken, zich onderdeel weten van een gemeenschap, zich zeker voelen van wie ze zijn en wat ze doen, en stevig in hun geloofsschoenen kunnen/leren staan.

Het jongerenwerk doe ik vanuit een levende relatie met God, met Jezus als voorbeeld en met de Heilige Geest als inspirator.